Siirry ostamaan lippuja tiketti.fi
Herokuva

Hyvää Pride-viikkoa!


Hyvää Pride-viikkoa! Yhdenvertaisuus on Tiketin yksi tärkeimpiä arvoja ja kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ollaksemme yhdenvertaisempi työpaikka ja toimija. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Koko organisaatiomme on sitoutunut toimimaan yhdenvertaisuuden kehittämiseksi. Tiketissä toimii myös yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka toiminnasta palvelupäällikkömme Sanna Reko kertoo seuraavasti:

Olen ollut Tiketin yhdenvertaisuustyöryhmässä mukana sen perustamisesta lähtien ja on hienoa huomata kuinka sitoutunut ja valveutunut työyhteisömme on yhdenvertaisuuden saralla. Työryhmämme koostuu eri osastojen jäsenistä, jotka haluavat edistää yhdenvertaisuutta Tiketissä niin sisäisesti kuin ulkoisesti.
Työryhmä seuraa erilaisissa kyselyillä yhdenvertaisuuden nykytilaa Tiketissä, sekä tikettiläisten koulutustoiveita ja ajatuksia. Pyrimme reagoimaan kyselyssä esiin nouseviin asioihin, esimerkiksi järjestämällä yhdenvertaisuuskoulutusta, osallistamalla työyhteisöä erilaisiin kampanjoihin ja lisäämällä tietoa yhdenvertaisuudesta.
Ryhmän olemassaoloaikana olen päässyt käynnistämään muiden ryhmäläisten kanssa ryhmän toiminnan, laatimaan ja päivittämään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, vierailemaan yhdenvertaisuusvaltuutetun luona keskustelemassa tapahtumien saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta muiden lipputoimijoiden kanssa, kehittämässä Tiketissä myynnissä olevien tapahtumien esteettömyys- ja saavutettavuustietoja sekä viimeisimpänä organisoimaan Tiketissä sisäisen kampanjan, jossa keräsimme Tiketin henkilökunnan voimin Vailla Vakinaista Asuntoa ry:lle lahjoituksena muun muassa vaatteita ja hygieniatarvikkeita.
Parasta toiminnassa on se, että Tiketti on sitoutunut myös itselle tärkeisiin arvoihin ja voin olla edistämässä niitä työpaikallani. Meillä saa olla täysillä sitä mitä on.

Kesäkuussa 2023 Tiketti sai Great Place To Work -sertifikaatin, jonka yhteydessä toteutettiin laaja kysely Tiketin työntekijöille. Kyselyn tulosten perusteella 100 % Tiketin työntekijöistä kokee, että Tiketillä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tai sukupuolesta. Kyselyn mukaan myös 100% vastaajista on sitä mieltä, että johtajamme toimivat organisaation arvojen mukaisesti ja 100 % vastaajien mielestä Tiketti on fyysisesti turvallinen työpaikka. 98 % mielestä Tiketillä voi olla oma itsensä.

Olemme erittäin tyytyväisiä kyselyn tuloksiin ja aiomme jatkaa työskentelyä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi myös tulevaisuudessa!